Poprostu i10.pl

Blog o wszystkim i o niczym

Nowe gniazdka i naprawy instalacji telefonicznych w Poznaniu

Telefon (z gr. tele – daleko oraz phone – głos) – urządzenie stanowiące zakończenie łącza telefonicznego; gł. części a.t.: mikrotelefon, w którym zachodzi przetwarzanie dźwięków mowy na sygnał elektryczny (w mikrofonie) lub operacja odwrotna (w słuchawce), tarcza numerowa lub klawiatura, wytwarzające impulsy wybiórcze, oraz przetwornik sygnału elektrycznego na sygnał (optyczny lub akustyczny) przywołujący abonenta.
W tradycyjnym podejściu do telefonii rozróżnia się zagadnienia związane z:
urządzeniami komutacyjnymi, odpowiedzialnymi za zestawianie połączeń (centrale, koncentratory, bramy czyli gateways)
urządzeniami liniowymi i mediami transmisyjnymi (kable miedziane i światłowodowe, radiolinie, przełącznice, urządzenia zwielokrotniające),
urządzeniami abonenckimi, zwanymi również terminalami (telefon, telefaks, modem)
Nowoczesne podejście polega na tym, że w miejsce tradycyjnej komutacji kanałów telefonicznych, przesyłanie sygnałów mowy realizuje się w trybie komutacji pakietów, poprzez sieć transmisji danych, a w szczególności poprzez Internet, w tzw. technologii VoIP.

Firma dapro z Poznania świadczy usługi naprawy instalacji telefonicznych, instalacji i naprawy gniazdek telefonicznych. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 530 994 996.
posted by admin in Telekomunikacja and have No Comments

Place your comment

Please fill your data and comment below.
Name
Email
Website
Your comment